Welkom

Bedrijfsadvies & Implementatie

Ik breng zakelijke (groei)processen in je organisatie in lijn met de missie en visie zodat er een stevig fundament en bestaansrecht gerealiseerd wordt. Ik doe dit doelgericht en pragmatisch waarmee in enkele sessies het resultaat is bereikt.

Eerlijk, praktisch en doelgericht

Over Judritza

Mijn volledige naam is Judritza Jasinta. Ik ben Psycholoog met een MBA en ben sinds jaren ondernemer.

Naast het ondernemerschap ben ik maatschappelijk en politiek zeer actief. Als ondernemer heb ik vele prijzen en nominaties mogen ontvangen.

Met mijn adviezen draai niet om de brij heen, ik identificeer verbeteringen en zet aan tot actie omdat we samen in korte tijd resultaat willen. Een traject met mij vraagt inzet, motivatie en discipline van beide kanten.

Jouw weg naar succes

Wie

JAY biedt advies en implementatiebegeleiding aan organisaties binnen Non-Profit en het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Gevestigde MKB-ondernemers, startups en organisaties in transitie zijn mijn klant.

Mijn expertise ligt op het gebied van leiderschap, strategie, beleid, kwaliteit en de bijhorende processen.

Mijn expertise

Wat

Elke organisatie is anders; ik zorg dus voor maatwerk; samen bepalen we doelen en de weg ernaartoe.

Ik ben geen adviseur aan de zijlijn maar vervul, desgewenst, ook een rol bij de uitvoering en implementatie.

Ondernemers zijn vaak bevlogen vakmensen. Het besef is er vaak wel dat hun organisatie niet zonder een heldere missie, visie, strategie en structuur kan, maar de tijd, kennis en kunde om dit alles goed neer te zetten ontbreekt. Soms ook is het een kwestie van prioritering. JAY stelt die prioriteiten en realiseert de nodige ruimte. Van effectief advies, via hands-on ondersteunen naar bijsturen.

Mijn adviezen zijn gericht op de volgende bedrijfskundige gebieden:

  • Strategie
  • Organisatie & Management
  • Proces
  • Cultuur & Leiderschap
  • Teamontwikkeling
  • Kwaliteit
Mijn werkwijze

Hoe

Mijn werkwijze is pragmatisch, doelgericht & effectief; liefst zijn de trajecten zo kort mogelijk.

Alles start met veldwerk. Ik gebruik observaties en interviews op de werkplek (van verschillende lagen in de organisatie) om een helder beeld te krijgen van de werkelijkheid en om te zien waar de krachten én pijnpunten zitten. Hieruit volgt een bruikbaar en gefundeerd advies, voorzien van concrete stappenplannen.
Als ik als Interim-Manager word ingeschakeld maakt u tevens gebruik van mijn operationele ervaring.

Investeer in je organistatie

Hoeveel

Je krijgt van mij gedurende de begeleiding mijn onverdeelde aandacht en inzet en ik verwacht dit ook van jou. Ik breng je waar je heen wilt, mits realistisch. Bereid je begeleiding met mij dus goed voor: er wordt hard gewerkt en in korte tijd verandert er veel.

Kom met mij in contact zodat we jouw vraag kunnen onderzoeken, we samen kunnen bepalen of er aansluiting is en ik een passend voorstel kan doen.

Mail mij op contact@jay.nu

Klanten van JAY

Wie gingen u voor