JAY

Wij leggen u in deze verklaring uit hoe wij uw gegevens verzamelen en waarvoor we die gebruiken.
Wij gaan zorgvuldig en veilig met uw gegevens en die van onze werknemers om. Deze persoonsgegevens zijn en blijven natuurlijk van u. Daarom heeft u ook het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Wanneer beeld of gegevens gedeeld worden dan doen wij dat alleen met uw toestemming. Voor aanvang van het traject of de opleiding/training die u bij ons gaat starten vragen wij u ook een toestemmingsverklaring te tekenen.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of bezwaar maken.

 

Persoonsgegevens

 

Onder persoonsgegevens vallen naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum. Deze gegevens hebben wij nodig voor het maken van afspraken met u.

 

Hoe bewaren wij uw gegevens?

Al deze gegevens bewaren wij digitaal en zijn beveiligd met inlogcodes.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren en verwerken al uw gegevens die nodig zijn zolang het traject bij ons loopt. Is het traject beëindigd, dan verwijderen wij de gegevens binnen de wettelijke termijn.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben? U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en wij zijn verplicht u deze ter inzage aan te bieden. U heeft ook het recht om deze gegevens te laten verwijderen of aan te laten passen.

De nieuwe regels rondom uw privacy zijn automatisch ingegaan. Heeft u nog vragen? Stuurt u dan een mail naar contact@jay.nu en wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.